Praktijkinformatie – Huisartsenmaatschap Coppoolse – Castricum

Praktijkinformatie

Adres

Kortenaerplantsoen 46
1901 VZ Castricum

Telefoon: 0251-652354
Spoednummer: 0251-652354 (toets 1)
Fax: 0251-650233

Spreekuur
Maandag t/m vrijdag 08:00 – 17:00

 

Telefonische bereikbaarheid

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.
U krijgt aan de telefoon een keuzemenu te horen.

Buiten onze openingstijden (dus tussen 17.00 – 08.00 uur) kunt u contact opnemen met de huisartsenpost Beverwijk in het Rode Kruis Ziekenhuis.
Telefoonnummer 0251 – 265 265

Een afspraak maken en uitslag opvragen
Telefonisch of mondeling bij de praktijkassistente via praktijknummer 0251 – 652354.
Belt u bij voorkeur tussen 08.00 uur en 10.30 uur.

Lees hier meer over een afspraak maken

 

Huisbezoeken

De dokter maakt wanneer dit nodig is huisbezoeken. Belt u voor het maken van een afspraak bij voorkeur tussen 08.00 uur en 10.30 uur via praktijknummer 0251 – 652354. Soms vragen we u toch naar de praktijk te komen, aangezien er in de praktijk betere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling.

 

Spreekuren

Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Buiten deze openingstijden (na 17.00 uur doordeweeks en in het weekeinde) kunt u contact opnemen met de huisartsenpost Beverwijk in het Rode Kruis Ziekenhuis. Telefoonnummer : 0251-265265

Lees hier meer voor het maken van een afspraak

 

Waarneming overige artsen

Buiten praktijktijden en in het weekeinde kunt u voor spoedgevallen de Huisartsenpost in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk bellen, te bereiken onder nummer 0251 – 265 265.

In het Nieuwsblad voor Castricum kunt u ook elke week lezen wie van de huisartsen afwezig zijn.

 

Huisartsenopleiding

Sinds 2007 is de praktijk verbonden aan het AMC in het kader van de huisartsenopleiding. Dit betekent dat een afgestudeerd arts (met ervaring in het ziekenhuis) in opleiding is tot huisarts in de praktijk. De totale opleiding duurt 3 jaar, waarvan 1 jaar bij ons.
De huisarts in opleiding doet 3 a 4 dagen zelfstandig spreekuur en rijdt visites; uiteraard beschikt hij/zij over de noodzakelijke medische gegevens. Dagelijks aan het einde van de dag worden dan alle patienten besproken door ons, zodat eventuele vragen beantwoord kunnen worden. Uw eigen huisarts blijft uiteraard volledig op de hoogte.
Tevens zal ik ongeveer 1 dag per maand in het AMC zelf weer nageschoold worden, waarbij de huisarts in opleiding de praktijk zal waarnemen.

Meer informatie

U kunt bij onze praktijk ook terecht voor:

  • Reizersvaccinatie
  • Bloedprikken

Lees ook de pagina’s over:
De praktijkassistente
Kwaliteitskeurmerk
privacy-reglement