Recepten – Huisartsenmaatschap Coppoolse – Castricum

Recepten

Het opnieuw aanvragen van herhaalrecepten kan via het telefoonnummer of via de website van uw eigen apotheek (Geesterduin Recepten of De Brink Recepten). Ook kunt u via een app bij apotheek De Brink een herhaalrecept aanvragen. Download de “Recappt” app in de App Store en  gebruik apotheekcode: 503012. Kies: recept herhalen en Gereed.

Vanaf nu zal op uw geneesmiddel door de apotheek ook een etiketje geplakt worden met een telefoonnummer en een herhaalnummer.
Wanneer u dit telefoonnummer belt, krijgt u verbinding met de receptenlijn van uw eigen apotheek. Hier wordt u gevraagd uw geboortejaar in te toetsen en af te sluiten met een hekje. Daarna kunt u het herhaalnummer van het geneesmiddel in toetsen. Het recept komt dan gelijk bij de apotheek terecht. Ditzelfde geldt wanneer u de website van uw apotheek bezoekt.
Aan het eind van de dag stuurt de apotheek een lijst met daarop alle aanvragen voor herhaalrecepten naar de huisarts. De dokter bekijkt dan per aanvraag of het herhaalrecept mag worden goedgekeurd. In de loop van de volgende dag krijgt de apotheek deze lijst weer terug van de huisarts.

Sommige geneesmiddelen kunt u niet op deze wijze aanvragen, u hoort dit gelijk aan de telefoon of ziet dit gelijk op de website. Voor deze middelen moet u contact op nemen met de doktersassistente om deze aan te vragen.
De geneesmiddelen staan 2 werkdagen nadat u de geneesmiddelen heeft aangevraagd voor u klaar bij de apotheek. (dus maandag voor half 6 aanvragen is woensdag na 12 u ophalen).

Overige (nieuwe) recepten worden uitsluitend uitgeschreven na overleg met de huisarts, via het telefonisch spreekuur of consult tijdens het reguliere spreekuur.

Bekijk de website van Apotheek Geesterduin

Bekijk de website van Apotheek De Brink